Oceń naszą stronę

ANKIETA. Zapraszamy do ocenienia naszej strony internetowej

Znajdziesz Nas

Andrzejak Zbigniew (1949), działacz sportowy w gminie Ostrówek. Od roku 1967 do 1974 był przewodniczącym Rady Gminnej z LZS w Brzeźnie.Był członkiem Rady Powiatowej z LZS w Wieluniu.Od 1975r. aktywnie działał w środowisku wiejskim województwa sieradzkiego.W latach 1975-1999r. był członkiem Rady Wojewódzkiej z LZS w Sieradzu .Od roku 1983 do 1988 był przewodniczącym Rady Gminnej z LZS w Ostrówku.Jest prezesem LKS Ostrówek do chwili obecnej i od 2004 prezesem UMKS Ostrowia.Od 2004 pełni funkcję członka Prezydium Rady Wojewódzkiej z LZS w Łodzi oraz członka Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.Jako przewodniczący Rady Powiatowej z LZS w Wieluniu jest inicjatorem i organizatorem imprez wojewódzkich na ziemi wieluńskiej.Jego zasługą jest reaktywowanie działalności Rady Powiatowej z LZS po 2002r. Pod jego przewodnictwem Powiatowe Zrzeszenie LZS w konkursie Najlepszych Rad Powiatowych z LZS województwa łódzkiego w latach 2003-2005 zajmuje miejsce w pierwszej 5 .Duże zaangażowanie z jego strony przyczynia się do większego udziału gmin i powiatów we współzawodnictwie najlepszych rad,a tym samym do zaktywizowania środowiska sportowego powiatu wieluńskiego

Adrychowicz Mirosław (1946-2003), nauczyciel, trener, wychowawca ,pracował w Zespole Szkół Rolniczych w Wojsławicach .Członek Rady Wojewódzkiej z LZS w Sieradzu (w latach 1975-1979 był sekretarzem ,w latach 1984-1999-wiceprzewodniczącym), od 2000 do 2003 członek RWZ LZS w Łodzi .Sędzia piłkarski.Zaangażowany w pracy szkoleniowej w zakresie lekkiej atletyki, podnoszenia ciężarów i piłki nożnej.

Bińkowski Feliks (1936) związany z LKS Gałkówek , uprawiał kolarstwo, lekko atletykę i podnoszenie ciężarów. W kolarstwie był członkiem kadry województwa i Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym. Z podnoszeniem ciężarów związał się w wojsku startując w gdyńskiej Flocie. Po ukończeniu służby wojskowej zakłada sekcje w Ujeździe, potem w Różycy i w Gałgówku. 5. krotnie byl mistrzem LZS województwa 3. krotnie mistrzem Wojewódzkiej Spartakiady. Instruktor kolarstwa, podnoszenia ciężarów od 1979 trener II klasy podnoszenia ciężarów. Od 1961r. prezes LZS Borowa, LKS Gałgówek. Członek Prezydium Rady Powiatowej (1973-1975), Prezydium Rady Wojewódzkiej z LZS w Piotrkowie (1975-1999). Członek Komisji Rewizyjnej Rady Głównej z LZS i Rady Wojewódzkiej z LZS w Łodzi. Największych osiągnięć dokonał startując w kategorii masters w podnoszeniu ciężarów na Igrzyskach Olimpijskich w Portland (USA) w 1998r. zdobył brązowy medal w wadze 69kg z wynikiem 167,5 W dwuboju. Natomiast w kolejnych IV igrzyskach Olimpijskich Masters odbytych w Melbourne (Australia) W 2002r. (miał wówczas 66 lat) ponownie zdobył brązowy medal w kategorii 69kg z wynikiem w dwuboju 165kg. Zdobył również wicemistrzostwo Świata w Kafalonii (Grecja) oraz dwa brązowe medale w Koszalinie i w Wiedniu. Jest również trzykrotnym wicemistrzem Europy i 4. krotnym brązowym medalistą w kategorii masters. Jest sędzią klasy międzynarodowej. Sędziował na 18 międzynarodowych imprezach w podnoszeniu ciężarów. Łączenie sędziował na 387 imprezach w podnoszeniu ciężarów.

Boczek Stanisław (1948), przewodniczący Rady Wojewódzkiej z LZS w Piotrkowie Tryb. w latach 1975-1977, przewodniczący Rady Przyjaciół LZS w Piotrkowie w latach 80.     

Chrzan Stanisław (1940-1989), sekretarz RW z LZS w Łodzi w latach 1971-1975, w latach 1975-1984 z-ca przewodniczącego i w latach 1986-1989 przewodniczący RW z LZS Sieradzu. Zaangażowany w działalność LZS na ziemi sieradzkiej. Po powstaniu w 1975r. nowych województw, kierowana przez niego organizacja sieradzka osiągała sukcesy w kolarstwie, zapasach i turystyce. Był bardzo dobrym organizatorem, cenionym działaczem w zakresie turystyki. Tworzył bardzo dobry klimat do działania w sporcie wiejskim na ziemi sieradzkiej

Dudkiewicz Kazimierz (1962-1992) przewodniczący Rady Powiatowej z LZS w Łodzi w latach 1966-1975, później instruktor WZ LZS w Łodzi. Niezwykle ceniony w działalności powiatu łódzkiego

Gajda Tadeusz (1954) poseł na Sejm RP, przewodniczący Rady Wojewódzkiej z LZS w Skierniewicach, w latach 1996-1999 oraz przew. Rady Wojewódzkiej z LZS w latach 2000-2004, od 2004r.  przewodniczący Rady Przyjaciół LZS.

Gęszczak Kazimierz (1930) w 1946 r. wspólnie z Kazimierzem Placem, Kazimierzem Bilskim i Kazimierzem Szymańskim założyli LKS Pawlikowice. Jego wychowankami byli znakomici kolarze Krzysztof Sójka, Stanisław Pawłowski, Andrzej Pierzyński i Jerzy Bylicki. Inicjator budowy i modernizacji obiektów sportowych w gminie Pabianice. W latach 1953-1975 członek Rady Powiatowej z LZS w Pabianicach. Członek Rady Wojewódzkiej z LZS w Łodzi latach 1975-2006. Przewodniczący Rady Gminnej z LZS w Pabianicach, która trzykrotnie była najlepsza w krajowym współzawodnictwie Najlepszych Rad Gminnych. Pod jego kierunkiem LKS Pawlikowice dwukrotnie uznano za najlepsze ogniwo LZS w kraju. Jego zasługa, jest, że klub ten działa nieprzerwanie przez 60 lat .

Gracz Tadeusz (1922), w latach 1946-1948 zawodnik "Związkowca" Wieluń, 1948-1958 zawodnik "Spójnia-Start" Łódź, od 1958 do 1984r. trener LZS i MLKS Budowlani Wieluń.Inicjator powstania sekcji kolarskiej LZS Biała, wychowawca min Jana Majchrowskiego i Sławomira Podwójniaka z MLKS Budowlani Wieluń, którzy w 1978r. zdobyli mistrzostwo Polski dwójkami.

Jaciubek Franciszek (1943), działacz LZS od 1959r., przewodniczący Rady Wojewódzkiej z LZS w Piotrkowie Tryb.w latach 1979-1991.Wojewódzki Zjazd LZS w Piotrkowie w 1991r. wybrał go honorowym przewodniczącym. Pod koniec lat 80. przyczynił się do stabilizacji organizacyjnej piotrkowskim LZS.

Kabza Wojciech ( 1939), dyrektor Technikum Rolniczego w Sędziejowicach. Po ukończeniu AWF podjął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w TR. Jego umiejętności organizatorskie, praca z młodzieżą i zespołem pedagogicznym, przyczyniły się do powierzenia mu funkcji dyrektora szkoły. Osiągnął sukcesy na miarę ogólnopolskiej rywalizacji szkół rolniczych z drużyną piłki siatkowej dziewcząt . Wyszkolił drużynę LKS Bizon,która grała w II lidze. Trenował również drużynę męskiej siatkówki z LZS Dobroń. Członek Prezydium Rady Powiatowej z LZS w Łasku w latach 1973-75 i RW z LZS w Sieradzu w latach 1975-1979.

Kacperczyk Marian ( 1947), w latach 1973-1975 zastępca przewodniczącego Rady Powiatowej z LZS w Piotrkowie. W latach 1976-1981 był zastępcą przewodniczącego Rady Wojewódzkiej z LZS w Piotrkowie Trybunalskim. Był dobrym i zaangażowanym organizatorem imprez sportowych. W latach jego działalności w województwie piotrkowskim przyczynił się do sukcesów ,jakie odnosili szosowi i kolarze. Później członek Prezydium Rady Wojewódzkiej.

Kaczmarek Wojciech (1952) członek LZS od 1966r., zawodnik ZSR w Dobryszycach w biegach krótkich (100 m -11,0 s ). W latach 1975-1992 Był nauczycielem w-f w Zespole Szkół Rolniczych w Bujnach. Od 1995r. dyrektor ZSR w Bujnach (od 1996/1997 ZSR CKP).W tym czasie szkoła odnosiła największe sukcesy sportowe m.in zajmując w 1995 r-8, w 1997 r 4, 2001 r -3, a w 2005 -2 miejsce w generalnych punktacjach szkół (klasyfikowanych jest w każdej edycji około 300). Był członkiem Rady Wojewódzkiej z LZS w Piotrkowie Tryb.oraz jej Prezydium w latach 1991-1996. Od 2003 członek RW z LZS w Łodzi. Jest sekretarzem komisji sportu wyczynowego przy Radzie Głównej z LZS.Z jego inicjatywy powstała sekcja podnoszenia ciężarów, której zawodnicy zdobywali medale m.in w mistrzostwach Polski. Jako prezes LUKS Gryf przy ZSR CKP w Bujnach przyczynił się do awansu klubu w 2005r. do I ligi w podnoszeniu ciężarów.

Kędzia Tadeusz (1925-2005), po odbyciu służby wojskowej rozpoczął pracę w organizacji Służba Polsce, a w r 1950 oddelegowany został do Powiatowego Zrzeszenia LZS w Wieluniu. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Powiatowej z LZS. Pracownik Zrzeszenia do 1982r, kiedy przeszedł na emeryturę. W 1951 organizował Igrzyska Ziemi Wieluńskiej, później organizator wielu imprez sportowych w tym ogólnopolskich wyścigów kolarskich w powiecie wieluńskim.W 1958 zakłada wspólnie z Tadeuszem Graczem sekcję kolarską LZS Biała, która z 1976r. przekształciła się w MLKS Budowlani Wieluń.

Kamiński Janusz (1953), działacz LZS od 1974r. Założyciel LZS "Zapał" Krzętów,  LZS Drukarz Radomsko 1995r, , UMLKS Radomsko 2005 r. Przewodniczący Rady Gminnej z LZS w Wielgomłynach od 1977 r. Od 1995 r. prezes LZS Drukarz Radomsko, 1999 r., przewodniczący Rady Powiatowej z LZS w Radomsku. Członek plenum Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi od 1999r.W 2004r. zostaje członkiem Prezydium Rady Wojewódzkiej z LZS w Łodzi.Funkcję v-ce przewodniczącego UMLKS Budowlani Wieluń.

Kowalski Marian (1930-1994), przewodniczący Rady Powiatowej z LZS w Brzezinach w latach 1958-1975. Wówczas organizacja LZS powiatu brzezińskiego należała do lepiej zorganizowanych w województwie łódzkim. Czołowy zawodnik Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce w biegach długich. Sekretarz Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Skierniewicach w latach 1975-1984. Wiceprzewodniczący RW z LZS w Skierniewicach 1984-1991. Prezes OZLA w Skierniewicach. Cieszył się dużym autorytetem wśród działaczy i zawodników na terenie województwa skierniewickiego.

Krajda Szczepan (1954) ,w dniu 10.03.1969r. reaktywował LZS w Łobudzicach i został jego prezesem mając ...15 lat. LZS wtedy zrzeszał 80 członków. LZS w Łobudzicach jest dzisiaj jednym z lepiej zorganizowanych w województwie, laureat konkursów na najlepsze ogniwo w województwie piotrkowskim i łódzkim. Szczepan Krajda bardzo aktywnie działał w Radzie Miejsko-Gminnej z LZS w Zelowie, będąc przez wiele lat jej przewodniczącym (1979-1983, później od 1986r.). Pod jego przewodnictwem organizacja miejsko-gminna jest corocznym lauratem konkursu na najlepiej pracującą Radę w województwie piotrkowskim i łódzkim. w 1999r. był inicjatorem powstania Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Zelowie, którego jest prezesem. Od momentu powstania w 1999r., Rady Powiatowej z LZS w Bełchatowie jest jej wiceprzewodniczącym, wcześniej był przewodniczącym i zastępcą Rady Rejonowej z LZS w Bełchatowie. Ma bardzo duże zasługi w osiągnięciach RP z LZS, która od wielu lat klasyfikowana była w województwie piotrkowskim i łódzkim na 1 lub 2 miejscu. Od 1991r. był członkiem Prezydium RW z LZS w Piotrkowie, a od 2000 w Łodzi. W latach 2004-2008 skarbnik Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi. W latach 2008-2011 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi.

Kruk Tadeusz (1956) ,członek LZS od 1972r. W latach 1975-1978 przewodniczący LZS '' HURAGAN" Chlebów. W latach 1979-1989 przewodniczący Rady Gminnej z LZS w Lipcach Rejmontowskich. Od 1.06.1978 pracownik Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Skierniewicach. W latach 1983-1999 sekretarz Rady Wojewódzkiej z LZS Skierniewicach, w latach 1999-2003 sekretarz RW Z LZS w Łodzi. W latach 1993-2003 wiceprzewodniczący Rady Powiatowej z LZS w Skierniewicach. Od 2003 sekretarz, natomiast w latach od 2000r. jest wiceprezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Skierniewicach. Od 2004r. członek Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

Kurtasiński Kazimierz (1955) działacz LZS i piłki nożnej. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LZS od 1991r. Od 2003r. członek Rady Głównej z LZS. Prezes LKS Orzeł Parzęczew. Członek Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w Łodzi w latach 1996-2000, a od 2003r. wiceprezes Zarządu.

Łaszkiewicz Stanisław, działacz sportowy klubów łódzkich, sędzia kolarski, i łuczniczym (prezes). Ze Zrzeszeniem związany od roku 1986, kiedy to objął funkcję urzędującego z-cy przewodniczącego Rady Wojewódzkiej z LZS w Łodzi. Od r. 1991 do 1999 był przewodniczącym RW z LZS. W latach 2000-2003 członek Rady Wojewódzkiej z LZS.

Łazęcki Wiesław (1940-1997) pracownik Zrzeszenia LZS od 1.01.1959, instruktor Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Skierniewicach. W latach 1963-1975 przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Skierniewicach. Z jego inicjatywy powstało szereg Ludowych Zespołów Sportowych. Od roku 1975 pracował w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS w Skierniewicach, natomiast w 1991r. został przewodniczącym RW z LZS w Skierniewicach. W okresie swego działania pełnił również funkcje społeczne w innych organizacjach sportowych m.in prezesem OZPN i wiceprezesem OZTS w Skierniewicach.

Marczewski Ryszard (1926) Od 1955 do 1981r. sekretarz Rady Głównej z LZS, później w latach 1981-83 urzędujący z-ca przewodniczącego RG. Pochodzi z Łęczycy. Ucząc się jednocześnie pracował w Powiatowym Komitecie Opieki Społecznej w Łęczycy. Siedziba tej instytucji była obok siedziby Związku Samopomocy Chłopskiej, którego przedstawiciel zaproponował  mu udział w kursie organizatorów kultury fizycznej. Po ukończeniu 2 miesięcznego kursu w Warszawie, otrzymał pisemne skierowanie do pracy Zarządzie Wojewódzkim Związku Samopomocy Chłopskiej na funkcję z-cy kierownika wydziału kultury fizycznej. Pracę rozpoczął 15.12.1949r. Siedzibę ZW ZSCh przy ul.Narutowicza 59. W 1952r. był jednym z organizatorów Rady Wojewódzkiej z LZS. Zrzeszenie było wówczas podporządkowane organizacyjnie i strukturalnie PO Służba Polsce, której junacy organizowali i obsługiwali zebrania LZS na wsi. Komendant Wojewódzki był zarazem przewodniczącym RW, natomiast Ryszard Marczewski będąc etatowym kierownikiem wydziału kultury fizycznej w POSP, pełnił funkcję sekretarza Rady Wojewódzkiej LZS w Łodzi. W dniu 23.04.1952r. odbył się Krajowy Zjazd LZS, który uchwalił Statut, przygotowany przez Komendanta Głównego POSP. Przed Krajowym Zjazdem,w 1954r. podczas plenarnego posiedzenia RG z LZS, zaangażował się w tworzenie nowego statutu Zrzeszenia LZS. Lata 1955 i 1956, to okres zabiegów PO SP i ZMP o wpływy w środowisku młodzieżowym, w tym wiejskim. Marczewski wówczas podczas prac nad statutem dał się poznać z najlepszej strony, co zaowocowało propozycją objęcia funkcji sekretarza RG z LZS. Związał się z RG z LZS od 1955r. Wraz z Bronisławem Pokrzywą z Ministerstwa Rolnictwa był inicjatorem, organizatorem Ogólnopolskich Igrzysk LZS Młodzieży Szkół Rolniczych, rozgrywanych do dziś. Wcześniej w latach 50. Związany był z LZS Różyca, gdzie grał w piłkę siatkową.

Marek Mazur (1956), związany ze Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe od 1976r. Najpierw jako instruktor ds. gmin, później od 1982r. kierownik rejonu piotrkowskiego. Od 1983 do 1986r. pełnił funkcję sekretarza Rady Wojewódzkiej z LZS w Piotrkowie Tryb. W 1986 powierzono mu funkcję z-cy przewodniczącego, którą pełnił do roku 1991. W latach 1991 do 2000 był przewodniczącym Rady z LZS w Piotrkowie Tryb. W 2000r.  został wybrany z-cą przewodniczącego RW z LZS w Łodzi. Od roku 2003 jest przewodniczącym Rady. Od roku 1991 jest członkiem Rady Głównej z LZS. Pełnił w latach 2000-2004 funkcję jej sekretarza.

Morawska Maria (1951), od 1991r. członek Prezydium Rady Wojewódzkiej z LZS w Piotrkowie Tryb. i od 2000r. w Łodzi. Od 2004r. z-ca przewodniczącego RW z LZS w Łodzi. W latach 1991-1995 członek Prezydium RG z LZS, od 2000 członek, od 2003 sekretarz Komisji Rewizyjnej RG z LZS. Przewodnicząca Rady Gminnej z LZS w Żarnowie. Jej zasługą były wysokie pozycje gminy Żarnów we współzawodnictwie "Najlepszych Rad Gminnych z LZS" w latach 90. i po roku 2000. Bardzo zaangażowana w rozwój sportu masowego w środowisku gminy, co potwierdza jej popularność wśród dzieci i młodzieży w gminie.

Mróz Piotr (1950), to postać szczególnie zasłużona dla turystyki. Niestrudzony propagator, szczególnie turystyki pieszej, rozwijanej poprzesz rajdy i wycieczki górskie, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dzięki przedsięwzięciom ze strony Piotra Mroza sekcja turystyki LKS Koluszki od wielu lat należy do najlepszych, przedtem w województwie piotrkowskim, w obecnie w łódzkim.

Myczka Andrzej (1956), działacz LZS w powiecie łowickim. Prezes UKS Bednary i przewodniczący Rady Powiatowej w Łowiczu. Członek Rady Wojewódzkiej z LZS w Skierniewicach do 1999r., a później Rady Wojewódzkiej z LZS w Łodzi. Członek Prezydium RG z LZS w latach 1991-1995.

Nowacki Lech, (1935) przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Skierniewicach w latach 1975-1987. W czasie pełnienia funkcji przewodniczącego RW z LZS walnie przyczynił się do rozwoju sportu i turystyki na terenie województwa skierniewickiego. Z jego inicjatywy została powołana Wojewódzka Rada Przyjaciół LZS.

Osadziński Andrzej (1919-1989) wielki miłośnik koni. Prezes Bogusławickiego Klubu Jeździeckiego, od 1951r. dyrektor Państwowego Stada Ogierów w Bogusławicach- wtedy powołuje sekcję jeździecką, a w 1969 BKJ. Działacz LZS. Współtwórca sukcesów bogusławickich jeźdźców. Wiceprezes Polskiego Związku Jeździeckiego, sędzia klasy międzynarodowej, zawodnik. Wspaniały menedżer, swym bogatym doświadczeniem służył jako konsultant (nierzadko aktor) przy produkcji wielkich dzieł filmowych ("Potop", "Pan Wołodyjowski", "Hubal", "Krzyżacy", "Noce I Dnie", i innych). Żołnierz AK. Oznaczony: Krzyżem Partyzanckim, KKOOP, ZKZ, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacz Kultury Fizycznej.

Paterka Stefan (1937), działacz LZS od 1954r. przewodniczący LZS Cielądz, przewodniczący Rady Gminnej z LZS w Cielądzu. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Łodzi w latach 1971-1979, w latach 1955-1975 członek Prezydium i w latach 1973-1975 przewodniczący Rady Powiatowej z LZS w Rawie Mazowieckiej.Od r. 1975 do 1999 przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LZS w Skierniewicach, a w latach 1999-2003 członek WKR w Łodzi. Był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej LZS. Organizator imprez sportowych w gminie Cielądz i powiecie rawskim.

Pietrusewicz Ignacy Zbigniew (1944), w LZS od roku 1971 członek zarządu LKS Polonia Andrzejów. W latach 1973-1999 przewodniczący Rady Gminnej z LKS w Andrespolu, od 1999 przewodniczący Rady Powiatowej z LZS Łódź Wschód. Od 1991r. członek Prezydium RW z LZS w Łodzi, a od 2004 jego sekretarz. Organizator imprez sportowych w zasięgu powiatowym i wojewódzkim.Wieloletni korespondent "Wiadomości Sportowych", tygodnika prasowego Zrzeszenia LZS.

Piotrowski Jerzy (1932-1995) sekretarz ds. turystyki (1975-1984) Rady Wojewódzkiej z LZS w Sieradzu, Był przewodniczącym (w latach 1957-1960), zastępca przewodniczącego (1969-1975) i sekretarzem (1960-1969) Rady Powiatowej z LZS w Sieradzu. Zaangażowany w rozwój turystyki wiejskiej w województwie sieradzkim. Pod jego przewodnictwem wzrastała ilość sekcji, a drużyny zajmowały czołowe miejsca w ogólnopolskich turystycznych imprezach LZS. Turysta-praktyk. Osobiście uczestniczył w imprezach, w tych, które organizowali i w ogólnopolskich. Kronikarz. Prowadził kroniki Rady Powiatowej z LZS w Sieradzu w latach 1964-1975 i Rady Wojewódzkiej 1975-1990.

Siutowicz Bolesław Kazimierz (1944), członek LZS od 1956, zawodnik sekcji la, piłki nożnej w LZS Rzgów. W latach 1966-1974 był sekretarzem (etatowym od 1967r. do 1974r.). Rady Powiatowej z LZS w Łodzi. W 1974r. podjął pracę w RW z LZS w Łodzi w Biurze Turystyki "Camping". Sekretarzem RW z LZS był w latach 1988-1999 (urzędującym był do 1992r.).

Skibior Zdzisław (1929-1986) lekkoatleta, był mistrzem Wojska Polskiego w biegu na 110 metrów ppł, przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi od roku 1968 do 1986, wcześniej był sekretarzem w latach 1960-1968. Odznaczony min. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Sobutkowski Marian (1937) Założyciel LKS Bełchatów, instruktor kolarstwa , kierownik klubu i jego wiceprezes. Związany z klubem funkcyjnie i etatowo od momentu jego powstania w 1962r., do chwili obecnej. Organizację klubu rozpoczął już w 1960r., gromadząc wokół siebie zapaleńców kolarstwa. Organizował wyścigi kolarskie i trenował młodzież. Wyszkolił min. Józefa Kaczmarka uczestnika Mistrzostwa Świata i Wyścigi Pokoju. W Dużej mierze przyczynił się do powstania przy klubie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w kolarstwie w latach 1980-1987. Założyciel sekcji szachowej i tenisa stołowego. Członek Prezydium RW z LZS w Piotrkowie Tryb. w latach 1984-1991.

Sokół Władysław (1951) członek LZS do 1970r. przewodniczący LZS Mlecarz w gminie Krzyżanów, którego był założycielem. Od roku 1973 do 1977 wiceprzewodniczący RGm. z LZS w Krzyżanowie. W latach 1975-1999 aktywny działacz, pełniący funkcję statutowe w Zrzeszeniu w województwie płockim. Od 2000r. członek Prezydium RW z LZS w Łodzi i wiceprzewodniczący Rady Powiatowej z LZS w Kutnie, a od 2003r. przewodniczący.

Spychała Kazimierz (1920), trener koordynator podnoszenia ciężarów przy Radzie Wojewódzkiej z LZS, w latach 1955-1965 osobiście przyczynił się do powstania wielu sekcji LZS podnoszenia ciężarów w województwie łódzkim min. w Łochyńsku, Piątku, Skierniewicach. Niezwykle oddany tej dyscyplinie sportu. Prezes OZPCiK w Łodzi w latach 1951-1968. Trener II klasy i sędzia klasy międzynarodowej. Później jako zawodnik startował w kategorii masters.

Suchecki Benedykt (1945), przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Skierniewicach w latach 1987-1991. W okresie swego działania przyczynił się do rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki na terenie województwa skierniewickiego.Cieszył się dużym autorytetem wśród działaczy i sportowców LZS.

Szpoton Szymon (1952), przewodniczący Rady Powiatowej z LZS w Opocznie od 1972 do 1975r. oraz później w latach 2000-2004. W latach 1978-1982 sekretarz Rady Wojewódzkiej z LZS w Piotrkowie, później członek Rady Wojewódzkiej.Związany ze sportem w Białaczowie (tam organizował LZS), Opocznie i regionie opoczyńskim pełniąc wiele funkcji w LKS Opocznianka i Radzie Gminnej z LZS. Od roku 1982 administruje sportem w Opocznie. Inicjator i organizator wielu imprez ogólnopolskich, wojewódzkich na terenie Opoczna.

Szrajbrowski Władysław (1947), wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej z LZS w Skierniewicach w latach 1975-1991. Przyczynił się do umasowienia sportu i wychowania fizycznego oraz turystyki na terenie województwa skierniewickiego. Cieszył się dużym autorytetem wśród zawodników i działaczy sportowych. Z jego inicjatywy powstało wielu obiektów sportowych na terenie województwa skierniewickiego.

Szychowski Zdzisław (1935), związany z LZS Andrzejów od chwili powstania tego klubu tj. od 1947r. W latach 1962-1991 (z krótką przerwą) był prezesem klubu. Później honorowy prezes LKS Polonia Andrespol, klubu powstałego po LZS Andrzejów w 1970r. Od 1963 do 1975 wiceprzewodniczący Rady Powiatowej z LZS w Łodzi a latach 1975-1984 sekretarz Rady Wojewódzkiej z LZS. Zawodnik sekcji piłki nożnej i lekkiej atletyki, zawodnik III ligowej drużyny Włókniarz Łódź. Zakończył piłkarską karierę w 1972r. Szkoleniowiec drużyny piłkarskiej Andrzejowa, która w roku 1966 awansowała pod jego kierownictwem (jako trenera i prezesa jednocześnie) do klasy A, w ciągu 3.lat pokonując drogę 4. szczebli rozgrywek od kl.W do kl.A. Członek kadry narodowej w rugby. Organizator i inicjator budowy i rozbudowy obiektów sportowych.

Szymczyk Mieczysław (1950), działacz na terenie gminy Fałków ( w latach 1975-1999)  w okresie istnienia województwa piotrkowskiego, później województwa świętokrzyskiego ,nauczyciel wf, wychowawca wielu siatkarek i lekkoatletek. Organizator imprez gminnych, rejonowych i wojewódzkich. Szczególnie zamiłowany w piłce siatkowej. Kierując LZS i Radą Gminną z LZS w Fałkowie przyczynił się do wiodącej roli tych jednostek w województwie piotrkowskim.

Świątek Wojciech (1952-7.X.2015r) członek LZS Męka koło Sieradza od 1966r., później w latach 1970-1972 prezes tego klubu. W 1973 był jednym z tych, który przyczynili się do wybudowania w czynie społecznym stadionu w Męce. W latach 1974-1975 związany z Radą Powiatową z LZS w Sieradzu. Od 1975r. jest w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS w Sieradzu, a od 1983 do 1984 w Wojewódzkim Z LZS w Łodzi. Potem ponownie w Sieradzu od 1984-1988 jako sekretarz Rady. Natomiast od 1988r. ponownie związany z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Łodzi.

Wawrzewski Zdzisław (1955), w Zrzeszeniu LZS od 1979r. Działał w rejonie Piotrkowa Tryb. pełniąc później funkcję kierownika rejonu. Od 1999r. jest sekretarzem Rady Powiatowej w Piotrkowie Tryb, która od 2000r. klasyfikowana na 1 miejscu w województwie łódzkim, co niewątpliwie jest jego zasługą. Członek Prezydium RW z LZS w Łodzi od roku 2003.

Wawrzyńczak Władysław (1940) członek LZS w Gorzkowicach od roku 1950, w latach 1956-67 jego przewodniczący. Od 1967r. związany z gminą Wola Krzystoporska, w której pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminnej z LZS w latach 1969-2003. W latach 1978-2002 kierowana przez niego Rada Gminna Zrzeszenia LZS należała do najlepszych w województwie piotrkowskim i łódzkim, wielokrotnie wyróżniana we współzawodnictwie krajowym. Zaangażowany w działalność turystyczną w szczególności organizując młodzież do udziału w wojewódzkich i ogólnopolskich zlotach. Od 2003 roku działa w LUKS Bujny jako wiceprezes i sekretarz klubu. Ponownie przewodniczy radzie gminnej Zrzeszenia LZS od 2005 roku. W latach 1975-1991 przewodniczący wojewódzkiej komisji rewizyjnej LZS w Piotrkowie Trybunalskim. 

Wójcik Krzysztof (1951), od 1975 roku kieruje ośrodkiem sportowo-szkoleniowym LZS w Ręcznie. W latach 70. i 80. założyciel LZS Czartoria w Ręcznie, przewodniczący Rady Gminnej Z LZS w Ręcznie. Był członkiem Prezydium RW Z LZS w Piotrkowie Trybunalskim od 2000 roku. 

Żabka Grażyna (1953), działaczka LZS z Rzgowa. Zaangażowana w działalność piłki siatkowej i turystyki w LKS Sokół Rzgów. Jest organizatorem wyjazdów dla dzieci i młodzieży na ogólnopolskie zloty turystyczne, w których szkolne drużyny zajmują czołowe lokaty.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Najbliższe zawody sportowe

01 Cze 2025
Dzień Dziecka
Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30