Strona internetowa Igrzysk

www.igrzyskalzszamosc2015.pl  

REGULAMIN

Finału Centralnego XVIII OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSK LZS  

Finał Centralny jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

I.CEL

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  w środowisku wiejskim
 • Promocja i podsumowanie systemu imprez masowych  
 • Promocja nowych konkurencji i dyscyplin sportowych
 • Promocja aktywności fizycznej i edukacji zdrowotnej
 • Promocja aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej
 • Współpraca z samorządami   i innymi  jednostkami  działającymi  w środowisku na rzecz wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 1. ORGANIZATOR
 • Krajowe Zrzeszenie  LZS
 • Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie

            III.  PARTNERZY, SPONSORZY

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Prezydent Miasta Zamość
 • Gmina Zamość
 • MPZ LZS w Zamościu
 • KS Agros Zamość
 • KS Return Zamość
 • UKS Azymut Zamość
 • KSS VIS w Zamościu
 • OSiR Zamość

III.TERMIN I MIEJSCE

                27-29.08.2015r. Zamość, woj. lubelskie.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 

1.W Igrzyskach prawo startu mają:

 • kobiety i mężczyźni  urodzeni w roku  1997  i starsze/si
 • członkowie LZS/LKS posiadający obywatelstwo polskie
 • pracownicy i działacze samorządowi wszystkich szczebli
 • członkowie Rad Wojewódzkich Zrzeszenia LZS
 • parlamentarzyści.
 1. Każde województwo może zgłosić:

     w limicie:  50 osób plus  5  osób  towarzyszących

     poza limitem:   blok  integracyjny -  16 osób,  w tym osoby towarzyszące.

 1. Dokumentacja wymagana do weryfikacji:
 • lista imienna z serią i numerem dowodu osobistego
 • legitymacja LZS z opłaconymi składkami za  2015 rok
 • dokument tożsamości (do okazania)
 • aktualne badania lekarskie lub oświadczenie
 • zaświadczenie (kopia) o stopniu niepełnosprawności
 • uczestnicy czwórboju dla władz - muszą posiadać dokument stwierdzający  pełnioną funkcję, dowód osobisty i badania lekarskie (zgodę lekarza na udział w zawodach lub oświadczenie).

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  IGRZYSK

 1. 1. Igrzyska  zostaną przeprowadzone  według  obowiązujących przepisów Polskich

      Związków Sportowych i niniejszego regulaminu.

 1. Uczestnicy Igrzysk mogą startować w dowolnej liczbie konkurencji.
 2. W każdej grze zespołowej województwo może wystawić tylko 1 zespół.
 3. Losowania gier zespołowych odbędą się na odprawie technicznej.
 4. Drużyna zweryfikowana i rozlosowana podczas odprawy technicznej, a która nie stawiła się do pierwszego wyznaczonego meczu jest zdyskwalifikowana i pozbawiona punktów dla województwa. Sędzia główny konkurencji nie ma prawa powtórzyć losowania.
 5. System rozgrywek w grach: „każdy z każdym” w grupach. W zawodach muszą być wyłonione wszystkie miejsca.
 6. Losowania przeciągania liny kobiet i mężczyzn odbędą się przed rozpoczęciem zawodów.

 

VI. PROGRAM IGRZYSK

            Konkurencje zespołowe

 1. Piłka nożna kobiet drużyn 5 osobowych 

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 5 zawodniczek w tym bramkarka+ 3   zawodniczki rezerwowe, urodzone w  roku 1997  i starsze. Rozgrywki są prowadzone na boisku o nawierzchni  trawiastej  lub sztucznej o wymiarach  25m x 42m,  bramki 2m x 5m. Czas gry i system rozgrywek uzależniony będzie od  ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany na odprawie technicznej podczas losowania. Obowiązującym obuwiem są  lanki lub  korkotrampki, obowiązują ochraniacze na nogi.  Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Rozgrywki zostaną  przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPN.

 1. Piłka nożna mężczyzn drużyn 5 osobowych

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 5 zawodników w tym bramkarz  + 3 zawodników  rezerwowych,  urodzeni  w  roku 1997  i starsi. Rozgrywki są  prowadzone na boisku o nawierzchni trawiastej  wymiarach  25m x 42m, bramki 2m x 5m. Czas gry i system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany na odprawie technicznej podczas losowania.  Obowiązującym obuwiem są  lanki lub  korkotrampki, obowiązują ochraniacze na nogi. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Rozgrywki zostaną  przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPN.

 1. Piłka siatkowa kobiet drużyn 3 osobowych

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 5 zawodniczek. Startują zawodniczki urodzone  w roku 1997 i starsze. Turniej zostanie rozegrany na boisku z mączki ceglanej lub trawiastym o wymiarach 14m x 7m. System rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS. Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

 1. Piłka siatkowa mężczyzn drużyn 3 osobowych  

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 5 zawodników. Startują zawodnicy urodzeni w roku 1997 i starsi. Turniej zostanie rozegrany na boisku z mączki ceglanej lub trawiastym o wymiarach 18 m x 9 m. System rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

 1. Piłka siatkowa plażowa kobiet

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 2 zawodniczki.   Startują zawodniczki urodzone w roku 1997 i starsze. Turniej zostanie rozegrany na boisku piaszczystym o wymiarach 16m x 8m. System rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS. Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

 1. Piłka siatkowa plażowa mężczyzn

   Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 2 zawodników.   Startują zawodnicy   urodzeni  w roku 1997 i starsi. Turniej zostanie rozegrany na boisku piaszczystym o  wymiarach 16m x 8m. System rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami  PZPS.  Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

 1. Koszykówka kobiet drużyn 3 osobowych

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 5 zawodniczek. Startują zawodniczki urodzone w roku 1997 i starsze. Turniej zostanie rozegrany na boisku asfaltowym lub w hali sportowej na 1/2 części boiska. Gra na jeden kosz. System rozgrywek oraz czas gry zostanie podany podczas weryfikacji  i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Podczas turnieju obowiązują przepisy PZKosz.

 1. Koszykówka mężczyzn drużyn 3 osobowych

          Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 5 zawodników. Startują zawodnicy    urodzeni  w roku 1997 i starsi. Turniej zostanie rozegrany na boisku asfaltowym lub w  hali sportowej na 1/2 części boiska. Gra na jeden kosz. System rozgrywek oraz czas gry zostanie podany podczas weryfikacji i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Podczas turnieju obowiązują przepisy PZKosz.

 1. Przeciąganie liny kobiet

Uczestniczy jedna drużyna z województwa w 5-cio osobowym składzie. Startują zawodniczki urodzone  w roku 1997 i starsze. Konkurencja rozegrana będzie systemem pucharowym, mecz do  dwóch wygranych. System „rosyjski”. Obowiązuje obuwie sportowe o płaskich podeszwach bez kolców, korków, obcasów, obuwia typu „traper”.     

 1. Przeciąganie liny mężczyzn

Uczestniczy jedna drużyna z województwa w 5-cio osobowym składzie. Startują zawodnicy urodzeni  w roku 1997 i starsi. Konkurencja rozegrana będzie systemem pucharowym, mecz do  dwóch wygranych. System „rosyjski”.

Obowiązuje obuwie sportowe o płaskich podeszwach bez kolców, korków, obcasów, obuwia typu traper .       

Konkurencje drużynowe:

 1. Marsz na orientację drużyn 3 osobowych

Konkurencja ma charakter pieszej wycieczki  turystyczno – krajoznawczej i polega na przejściu określonej trasy turystycznej w wyznaczonym limicie czasowym. Startują zawodnicy urodzeni  w roku 1997 i starsi. W trakcie wycieczki uczestnicy wykonują zadania turystyczne:

 • odnajdywanie i rozpoznawanie oznaczonych obiektów krajoznawczych
 • pokonanie trasy na czas

O kolejności decyduje największa suma punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje czas uzyskany przez drużynę.

 1. Przenoszenie worków z piaskiem mężczyzn

       Startuje reprezentacja województwa w 4 osobowym składzie. Startują mężczyźni   urodzeni w roku  1997 i starsi. Każdy zawodnik przenosi wahadłowo worki z piaskiem o wadze 50,40,30 kg. Na dystansie 20 m. (każdy zawodnik pokonuje dystans 100 m – 60 metrów z obciążeniem, 40 bez).  O kolejności decyduje najlepszy czas uzyskany przez drużynę.                                                   

13.Czwórbój dla władz  (kręgle, strzały na bramkę, rzuty lotką, rzuty podkową)

      Startuje reprezentacja województwa w 3 osobowym składzie:

 • 1 pracownik samorządowy (gminy, powiatu, województwa)
 • 1 członek  Rady Wojewódzkiej Z LZS
 • 1działacz samorządowy (radny gminy, powiatu, województwa lub parlamentarzysta).

Kręgle - zbijanie piłką do piłki ręcznej  10 kręgli z odległości 10 m  - jeden rzut próbny,  5 ocenianych.  Za każdy strącony kręgiel – 5pkt. O wyniku  decyduje ilość strąconych kręgli z pięciu  prób.

Strzały na bramkę - strzały  piłką nożną na bramkę 1m x 1m z odległości 11 m  - 1 strzał  próbny,  5 ocenianych, 10pkt za celny  strzał.

Rzuty lotką – rzut lotką do tarczy punktowej od 1 do 10 pkt z odległości 2,5 m,  3 rzuty próbne, 5 ocenianych.     

Rzuty podkową – rzuty podkową do celu. Na ziemi, w odległości  5 m od linii rzutów wyznaczona tarcza o wymiarach 2,5mx2,5m z punktacją od 1 do 10 pkt, 3 rzuty próbne, 5 ocenianych. O miejscu drużyny decyduje łączna suma punktów zdobytych  przez 3 zawodników we wszystkich konkurencjach (nie punktują oddzielnie pojedyncze konkurencje). W każdej konkurencji  drużyna  może zdobyć maksymalnie  150 pkt. 

 1. Czwórbój kobiet (rzuty piłką lekarską, rzuty podkową, kręgle, rzuty lotką)

Startuje reprezentacja województwa w  4 osobowym składzie  kobiet urodzonych w roku 1997  i starsze.

     Rzuty piłką lekarską - rzuty piłką lekarską 2 kg znad głowy, rzuty piłką lekarską tyłem. Zawodniczka wykonuje   2 rzuty (znad głowy i tyłem), o wyniku decyduje suma odległości  obu rzutów.

       Rzuty podkową - rzuty podkową do celu. Na ziemi, w odległości  5 m od linii rzutów wyznaczona tarcza o wymiarach 2,5 m x2,5 m z punktacją  od 1 do 10 pkt,  3 rzuty próbne, 5 ocenianych.

          Kręgle  - zbijanie piłką do piłki ręcznej 10 kręgli z odległości 10 metrów, 1 rzut próbny, 5 ocenianych, za każdy strącony kręgiel – 5 pkt.  O wyniku decyduje ilość strąconych kręgli z pięciu prób.

       Rzuty lotką - rzuty  lotką do tarczy punktowej od 1 do 10 pkt z odległości 2,5 m. 3 rzuty próbne, 5 ocenianych. 

O miejscu drużyny decyduje łączna suma punktów zdobytych przez 4 zawodniczki we wszystkich konkurencjach (nie punktują oddzielnie pojedyncze konkurencje). W każdej konkurencji drużyna może zdobyć maksymalnie 200 pkt.

 1. Wielobój sprawnościowy(rowerowy tor przeszkód, sztafeta sprawnościowa, slalom   piłkarski)

Startuje 1 drużyna z województwa  w  4 osobowym  składzie:  2 kobiety i 2 mężczyzn urodzonych w 1997 roku  starsi.          

 Rowerowy tor przeszkód (40 m) -  slalom  między tyczkami/pachołkami, przejazd pod    poprzeczką, przejazd po kładce, półmetek /20 m od startu/ powrót na linię startu, jazda na wprost, przekazanie roweru następnemu uczestnikowi.

Sztafeta sprawnościowa - polega na przebiegnięciu dystansu 60 m z przeszkodami: bieg w worku 10 metrów, bieg 10 metrów i przejście przez szarfę, bieg tyłem 10 metrów, obiegnięcie półmetka na 30 metrze, bieg 10 metrów i przeskok nad płotkiem wysokość 80 cm, bieg 10 metrów i przejście pod płotkiem wysokość 1metr, bieg 10 metrów do linii startu mety - 60 metrów.  Kolejność startu: kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna.

 

Slalom piłkarski – prowadzenie piłki nogą między chorągiewkami lub pachołkami na dystansie 20metrów  do półmetka, po minięciu półmetka uczestnik bierze piłkę w rękę i powrót na linię startu - 20 metrów. O kolejności  zajętych miejsc decyduje  łączny czas uzyskany przez drużynę  w wieloboju.

Konkurencje indywidualne

 1. Letni biatlon 3000 m (nordic walking, strzelanie)

Każde województwo ma prawo wystawić maksymalnie 2 zawodniczki  i 2 zawodników urodzonych w roku 1997 i starsi.

Marsz z linii startu do miejsca strzelania – 1km, strzały z broni pneumatycznej – /karabinek/ w pozycji leżąc, odległość do tarczy 10 m, tarcza o wymiarach  17 cm x 17 cm, 8 strzałów,  5 najlepszych punktowanych, wyjście na kolejny odcinek marszu – 1km   i powrót na strzelnicę, strzały w pozycji stojącej, odległość do tarczy 10 m, tarcza o wymiarach  17 cm x 17 cm, 8 strzałów, 5 najlepszych punktowanych, marsz na linię startu mety – 1 km.

O kolejności zajętych miejsc decydować będzie łączna punktacja za czas marszu i strzelanie  (tabela punktów pomocniczych w załączeniu).

 

 1. Letni biatlon 2500m (nordic walking, strzelanie) kategoria wiekowa  50+

Każde województwo ma prawo wystawić maksymalnie 1 zawodniczkę i 1 zawodnika.

Marsz z linii startu do miejsca strzelania – 1km, strzały z broni pneumatycznej – /karabinek/ w pozycji leżąc, odległość do tarczy 10 m, tarcza o wymiarach 17 cm x 17 cm,   8 strzałów, 5 najlepszych punktowanych, wyjście na kolejny odcinek marszu – 1km i powrót na strzelnicę, strzały w pozycji stojącej, odległość do tarczy 10 m,  tarcza o wymiarach  17 cm x 17 cm,  8 strzałów, 5 najlepszych punktowanych, marsz na linię startu mety – 500 m.

O kolejności zajętych miejsc decydować będzie łączna punktacja za czas marszu i strzelanie  (tabela punktów pomocniczych w załączeniu).

 

 1. Wyciskanie odważnika 17,50 kg mężczyzn  urodzonych w roku  1997 i starsi

 Konkurencja rozegrana będzie  w kategorii  do 85 kg i + 85 kg

Województwo może reprezentować 1 zawodnik w 1 kategorii wagowej.

Zawodnicy wyciskają lewą lub prawą ręką odważnik na wyprostowane ramię bez uginania nóg w kolanach i odrywania stóp od podłoża. W przypadku nieprawidłowego wykonania próba nie będzie zaliczona do wyniku a sędzia prowadzący konkurencję może ją przerwać i zakończyć. Decyzja sędziego jest ostateczna. O kolejności decyduje ilość zaliczonych podniesień, w przypadku jednakowego wyniku decydować będzie waga zawodnika. Ważenie zawodnika przed rozpoczęciem próby.

 

 1. Przerzucanie opony traktorowej

Województwo może wystawić  do konkursu 2 zawodników  urodzonych w roku 1997  i starsi. Zawodnik przerzuca oponę na dystansie 20 metrów, o zwycięstwie decyduje najlepszy czas uzyskany przez zawodnika.

            VII.  BLOK   INTEGRACJI

                 Startują uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną.

                   Program:

                  1.Lekka atletyka: 60m, skok w dal,  rzut piłką lekarską

                  2.Tenis stołowy: gry indywidualne i podwójne w kategorii kobiet i mężczyzn

                  3.Konkurencje rekreacyjne 

                     a/  rzut ringo na palik – odległość 2 m

                       b/ rzut lotką – odległość  2,5 m

                       c/ rzut piłką do kosza – 5 rzutów

                     d/ tor przeszkód

 

  Zwycięzcy  w kategorii kobiet i mężczyzn w poszczególnych konkurencjach zostają  nagrodzeni medalami. Wszyscy uczestnicy otrzymają  upominki  a województwa puchary.

Komentarze  

0 #18 Small hard lump under armpitBOLelats 2019-04-19 14:47
Buy Eryped Online. Order Eryped Generic Without Prescription
i have a lump under my armpit: http://armpit.info/i-have-a-lump-under-my-armpit-which-doctor-should-i-visit/
Cytować
0 #17 MG LKS Zelów - XVIII Ogólnopolskie Igrzyska LZSCarissa 2019-04-16 16:15
Woah! I'm really digging the template/theme of this
Download site: http://backpageclassified.org/user/profile/209897.
It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get
that "perfect balance" between usability and appearance.
I must say you have done a awesome job with this. In addition, the blog
loads super fast for me on Opera. Superb Blog!
Cytować
0 #16 Asilo y el abuso de la ley administrativa la revisiГіn reguladora servicio de seguridad social Obtenga una nueva tarjeta de seguridad social, nГєmero de telГ©fono de seguridad social, cambio de nombre de seguridad social, oficina de administraciГіn de seZyckire 2019-04-13 08:20
Con un 64,5 por ciento de las 909,897 personas con discapacidades en edad de trabajar de Pennsylvania sin empleo, el empleo es un ГЎrea de gran
irs social security: https://beneficiosdesegurosocial.cf/2018/12
Bbsac.net abogado de discapacidad de seguridad social Obtenga una nueva tarjeta de seguridad social, nГєmero de telГ©fono de seguridad social, cambio de nombre de seguridad social, oficina de administraciГіn de seguridad social, oficinas de seguridad social
Cytować
0 #15 Antioxidant, Antibacterial, and Antiproliferative Activities of Free and Bound Phenolics from Peel and Flesh of Fuji Apple - Luo - 2016 - Journal of Food Science - Wiley Online lengeZukDaut 2019-04-01 22:47
Chemicals Peels Improve texture. Smooth & Soften Skin. Chemical peels are a quick and convenient way to enhance appearance and self-confidence and get a healthy
chemical peel aftercare instructions: http://chemicalpeel.in/detailed-chemical-peel-aftercare-instructions
References Research Priorities for Airborne Particulate Matter: IV. Continuing Research Progress The National Academiecne.org
Cytować
0 #14 Narcotic drug britannica.com gas 66YolloPag 2019-03-17 19:16
First, here are the nutrients you'll need. A product from the house of General Organics, this box of nutes offers gardeners a 16 oz. bottle of BioThrive
reflection series: http://gaselectricity.in/lecture-series-u-s-science-support-program
Gasoline pipe tagged for closure, sending tankers chasing for costlier out-of-town fuel business roanoke.com chapter 7 electricity test
Cytować
0 #13 MG LKS Zelów - XVIII Ogólnopolskie Igrzyska LZSHester 2019-03-15 15:10
Appreciate this post. Let me try it out.

Here is my homepage :: download: http://kobarlitho.reblog.hu/nehme-ich-ab-wenn-ich-keinen-alkohol-mehr-trinke
Cytować
0 #12 Crip video productions anoxic brain injury symptomsAnniSkib 2019-03-06 08:09
Amarantus Bioscience Holdings (AMBS) is a biotechnology company developing treatments and diagnostics for diseases in the areas of neurology,...
anoxia neonatal causas: http://anoxia.info/el-muerto-las-culebras-en-su-canastita-anoxia
Ldp brain anoxia
Cytować
0 #11 MG LKS Zelów - XVIII Ogólnopolskie Igrzyska LZSEnrique 2019-03-06 02:53
An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who had been conducting a little
research on this. And he in fact bought me dinner due to the fact that I found it for him...
lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanx for spending some time to discuss this subject here on your web
site.

Here is my web site :: File: http://skytc.co.kr/contact/528521
Cytować
0 #10 MG LKS Zelów - XVIII Ogólnopolskie Igrzyska LZSFlossie 2019-03-05 21:57
I read this paragraph completely concerning the comparison of hottest
and preceding technologies, it's amazing article.

Stop by my web blog; 1: https://trinhcongson.info/index.php/blog/8003/torrent-engine-11-best-torrent-search-engines-in-2019-100-working/
Cytować
0 #9 Foot bifida emotionally-charged principle ignored, restrictive overemphasized.ubujequyic 2019-03-04 10:38
Buy Amoxicillin Online: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Amoxicillin Online http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież